مقاله بهينه سازي تامين نوبتي در شبکه هاي توزيع آب با رويکرد کاهش تبعات مکانيکي

ارد بخشی از متن مقاله بهينه سازي تامين نوبتي در شبکه هاي توزيع آب با رويکرد کاهش تبعات مکانيکي : محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): ستوده حسینی غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهرانامید بزرگ حداد – دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران چکیده: مساله کمبود آب، یکی از بحران هایی است که امروزه بیشتر کشورها و به خصوص کشور ایران بسیار با آن مواجه هستند و به مدیریت و برنامه ریزی بسیار دقیقی نیاز دارد تا ا بتواند از ایجاد تنش در بین مصرف کنندگان و بهره برداران به ویژه از نظر تامین آب آشامیدنی جلوگیری نماید. یکی از راهکارهای مقابله

تحقيق Linux و کاربرد در شبکه هاي کامپيوتري بعنوان Server

ی از متن تحقيق Linux و کاربرد در شبکه هاي کامپيوتري بعنوان Server : تعداد صفحات:13 چکیده: مساله کمبود آب، یکی از بحران هایی است که امروزه بیشتر کشورها و به خصوص کشور ایران بسیار با آن مواجه هستند و به مدیریت و برنامه ریزی بسیار دقیقی نیاز دارد تا ا بتواند از ایجاد تنش در بین مصرف کنندگان و بهره برداران به ویژه از نظر تامین آب آشامیدنی جلوگیری نماید. یکی از راهکارهای مقابله با کم آبی، تامین نوبتی آب میباشد که نوع خاصی از جیره بندی محسوب می شود. در تحقیق حاضر، تامین نوبتی آب با هدف کمینه کردن تبعات مکانیکی شبکه توزیع آب مورد بررسی قرار گرفته است. چرا که قطع و وصل کردن جریان در تامین نوبتی آب باعث استهلاک شیر

تحقيق غار هاي کشور

ارد بخشی از متن تحقيق غار هاي کشور : محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): ستوده حسینی غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهرانامید بزرگ حداد – دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران چکیده: مساله کمبود آب، یکی از بحران هایی است که امروزه بیشتر کشورها و به خصوص کشور ایران بسیار با آن مواجه هستند و به مدیریت و برنامه ریزی بسیار دقیقی نیاز دارد تا ا بتواند از ایجاد تنش در بین مصرف کنندگان و بهره برداران به ویژه از نظر تامین آب آشامیدنی جلوگیری نماید. یکی از راهکارهای مقابله