مقاله زيست شناسي کفشدوزک شکارگر(Col. : Coccinellidae )Hippodamiavariegata (Goeze) با تغيير ازشته مومي کلم (Hemi. : Aphididae Brevicorynebrassicae (Linnaeus)روي کلزا و کلم برگ قرمز

ارد بخشی از متن مقاله زيست شناسي کفشدوزک شکارگر(Col. : Coccinellidae )Hippodamiavariegata (Goeze) با تغيير ازشته مومي کلم (Hemi. : Aphididae Brevicorynebrassicae (Linnaeus)روي کلزا و کلم برگ قرمز : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:4 نویسنده(ها): مرتضی بهرامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهرانعلیرضا گلی زاده – استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلیمهدی حسن پور – استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلیقدیر نوری قنبلانی – استادگروه گیا ه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی چکیده: شته مومی کلم، آفت اختصاصی تیره چلپائنیان بوده و گونه ای چندخوار می باشد. فعالیت این شته، روی بسیاری از گیاهان تیره چلپائیان در اکثر مناطق ایران گزارش شده است. استفاده بی رو

تحقيق لايحه بودجه و آزمون اصولگرايي

ارد بخشی از متن تحقيق لايحه بودجه و آزمون اصولگرايي : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:4 نویسنده(ها): مرتضی بهرامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهرانعلیرضا گلی زاده – استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلیمهدی حسن پور – استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلیقدیر نوری قنبلانی – استادگروه گیا ه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی چکیده: شته مومی کلم، آفت اختصاصی تیره چلپائنیان بوده و گونه ای چندخوار می باشد. فعالیت این شته، روی بسیاری از گیاهان تیره چلپائیان در اکثر مناطق ایران گزارش شده است. استفاده بی رو

مقاله خانواده و دشواريهاي رفتاري کودکان

ارد بخشی از متن مقاله خانواده و دشواريهاي رفتاري کودکان : محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تعداد صفحات:4 نویسنده(ها): مرتضی بهرامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهرانعلیرضا گلی زاده – استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلیمهدی حسن پور – استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلیقدیر نوری قنبلانی – استادگروه گیا ه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی چکیده: شته مومی کلم، آفت اختصاصی تیره چلپائنیان بوده و گونه ای چندخوار می باشد. فعالیت این شته، روی بسیاری از گیاهان تیره چلپائیان در اکثر مناطق ایران گزارش شده است. استفاده بی رو