مقاله کاهش فعال نويز صوتي موتورهاي الکتريکي توسط کنترلر هوشمند فازي

ارد بخشی از متن مقاله کاهش فعال نويز صوتي موتورهاي الکتريکي توسط کنترلر هوشمند فازي : محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): مهدی اسلامیان کوپائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزرضا حسینی جزه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد چکیده: ما در این مقاله روش های کاهش نویز صوتی در موتورهای الکتریکی را به چهار دسته کلی روش های پسیو در طراحی موتور، روش های فعال در طراحی درایو و محرک موتور، روش های پسیو پس از طراحی موتور و درایو و روش های فعال پس از طراحی موتور و درایو تقسیم نموده ایم. کنترل کننده پیشنهادی از دو روش فعال مذکور بهره گرفته است. به این صورت که با توجه به اندازه گی

کارآموزي سيستم حسابداري

ارد بخشی از متن کارآموزي سيستم حسابداري : محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): مهدی اسلامیان کوپائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزرضا حسینی جزه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد چکیده: ما در این مقاله روش های کاهش نویز صوتی در موتورهای الکتریکی را به چهار دسته کلی روش های پسیو در طراحی موتور، روش های فعال در طراحی درایو و محرک موتور، روش های پسیو پس از طراحی موتور و درایو و روش های فعال پس از طراحی موتور و درایو تقسیم نموده ایم. کنترل کننده پیشنهادی از دو روش فعال مذکور بهره گرفته است. به این صورت که با توجه به اندازه گی

مقاله انطباق عامليت با عقود اسلامي در نظام بانکداري ايران در راستاي تحقق اهداف تأمين مالي کشور

ارد بخشی از متن مقاله انطباق عامليت با عقود اسلامي در نظام بانکداري ايران در راستاي تحقق اهداف تأمين مالي کشور : محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): مهدی اسلامیان کوپائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزرضا حسینی جزه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد چکیده: ما در این مقاله روش های کاهش نویز صوتی در موتورهای الکتریکی را به چهار دسته کلی روش های پسیو در طراحی موتور، روش های فعال در طراحی درایو و محرک موتور، روش های پسیو پس از طراحی موتور و درایو و روش های فعال پس از طراحی موتور و درایو تقسیم نموده ایم. کنترل کننده پیشنهادی از دو روش فعال مذکور بهره گرفته است. به این صورت که با توجه به اندازه گی