مقاله تعيين الگوي کشت بهينه در طرح هاي توسعه آبياري

ارد بخشی از متن مقاله تعيين الگوي کشت بهينه در طرح هاي توسعه آبياري : محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): سمیرا نعمتی – کارشناس ارشد مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریزفاطمه سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب،گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز چکیده: در طرح های توسعه کشاورزی با توجه به نوع اقلیم، نیاز منطقه، قیمت فروش، میزان آب موجود و غیره محصولات مختلف زراعی از سوی کارشناس زراعت پیشنهاد می شود. سئوالی که مطرح است این که از بین محصولات پیشنهادی هر کدام با چه درصدی در منطقه کاشته شود تا علاوه بر تامین نیاز منطقه، دارای بیشترین سود حاصله نیز ب

مقاله شبيه سازي ترانزيستور اثر ميداني نانوسيم سيليکني تونلي با گيت فراگير و تحليل آن

ارد بخشی از متن مقاله شبيه سازي ترانزيستور اثر ميداني نانوسيم سيليکني تونلي با گيت فراگير و تحليل آن : محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): سمیرا نعمتی – کارشناس ارشد مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریزفاطمه سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب،گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز چکیده: در طرح های توسعه کشاورزی با توجه به نوع اقلیم، نیاز منطقه، قیمت فروش، میزان آب موجود و غیره محصولات مختلف زراعی از سوی کارشناس زراعت پیشنهاد می شود. سئوالی که مطرح است این که از بین محصولات پیشنهادی هر کدام با چه درصدی در منطقه کاشته شود تا علاوه بر تامین نیاز منطقه، دارای بیشترین سود حاصله نیز ب

تحقيق اصول غبارگيري و شستشوي فرش دستباف

ی از متن تحقيق اصول غبارگيري و شستشوي فرش دستباف : تعداد صفحات:14 چکیده: در طرح های توسعه کشاورزی با توجه به نوع اقلیم، نیاز منطقه، قیمت فروش، میزان آب موجود و غیره محصولات مختلف زراعی از سوی کارشناس زراعت پیشنهاد می شود. سئوالی که مطرح است این که از بین محصولات پیشنهادی هر کدام با چه درصدی در منطقه کاشته شود تا علاوه بر تامین نیاز منطقه، دارای بیشترین سود حاصله نیز باشد (الگوی کشت بهینه). بدیهی است که ترکیب های بسیار زیادی از الگوی کشت را می توان به صورت سعی و خطا آزمایش کرد تا به سود حداکثر نزدیک شد. برای کاهش محاسبات و نیز رسیدنقطعی به حداکثر سود ممکنه، می توان از روش ریاضی برنامه ریزی خ