مقاله مقايسه پراکندگي چندگانه امواج فراصوتي از استوانه هاي جاسازي شده در ماتريس جامد ويسکوالاستيک تحت تابش قائم و مايل موج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی