مقاله به دست آوردن پاسخ ديناميکي هواپيما در لحظه فرود با در نظر گرفتن دمپرهاي محتوي سيال هوشمند MR(Magneto rheological)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی