مقاله توليد داربست هاي پليمري: لايه سازي غشاء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توليد داربست هاي پليمري: لايه سازي غشا :

لایه سازی غشا برای درمان سلول کپسوله شده به منظور ارائه دامنه گسترده ای از محصولات نشأت گرفته از مولکلول های کوچک (برای مثال, دپامین, انکفالینز) تا محصولات ژنی بسیار بزرگ (برای مثال, فاکتورهای رشد, گلوبولین های ایمنی) تحت بررسی است. نکات کلیدی در استفاده از مواد جهت ساخت این دستگاهها عبارتند از: 1- غشا زیست سازگار, اجزا دستگاه و مواد ماتریس 2- کاشتنی های محکم و 3- موادی که با خصوصیات انتقال مناسب درون غشا قابل ساخت هستند. این فصل تلاش می‌کند که به روش های تأثیر گذار یا سنجش استحکام غشا و خصوصیات انتقال متمرکز شود. هر دو این خصوصیات برای هر سیستم کاشتنی تجاری ضروری است. خصوصیات انتقال غشا برای کلیه سیستم ها حیاتی است, چه دستگاه کاشتنی باشد و چه برون بدنی. با استفاده از روش های ساخت غشا می توان غشاهایی با استحکام دو یا چهار برابر استحکام وارونگی فاز در غشاهای سنتی تولید کرد. با استفاده از تجهیزات جدید اندازه گیری انتقال با وزن مولکولی کوچک و بزرگ می توان غشاهایی با ترکیب ایزولاسیون ایمنی دلخواه ساخته و نرخ های تحویل محصولات را برای بسیاری از کاربردهایی که بالقوه بر درمان مجموعه گسترده ای از بیماریها تأثیر می گذارد, گزینش کرد.

لینک کمکی