تحقيق کامپوزيت مثل کاهگِل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق کامپوزيت مثل کاهگِل :

قبل از این گفتیم که گل به‌تنهایی و پس از خشک شدن ترک می‌خورد. کاه با خواص ارتجاعی خود این نقص گل را برطرف می‌کند, بنابراین, مقداری از آن را به گل می‌افزایند. اصلاً علت استفاده از کامپوزیت همین خواص است
to compose یعنی ترکیب کردن و بنابراین کامپوزیت (composite) یعنی مرکب. مرکب هم که می‌دانیم, یعنی چیزی که از ترکیب چند چیز مختلف به دست آمده است. موادّ کامپوزیتی به موادی گفته می‌شوند که از ترکیب چند نوع ماده به وجود آمده‌اند. وقتی می‌گوییم از ترکیب چند ماده, منظور این است که هرکدام از این موادّ ترکیب‌شده, قابلیت استفاده به صورت یک ماده مستقل را دارند.

لینک کمکی