تحقيق فرش دوران صفوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق فرش دوران صفوي :

ابتدا واژ قالی را معرفی کرده و سپس در مورد معروفترین نقش دور صفویه, یعنی گل شاه عباسی, توضیح داده می شود و اینکه در دور صفویه نقوشی مانند اسلیمی و ختایی چه تغییراتی کرده اند. همچنین در مورد حاشیه قالی های صفوی, سپس در مورد طرح های رایج در دور صفوی توضیح داده می شود و در آخر به معرفی قالی های معروفی که در دور صفویه بافته شده اند می پردازم.

لینک کمکی