مقاله روشي جديد براي ايجاد مقاومت عمومي در يونجهMedicago truncatula L.نسبت به ويروس Alfalfa mosaic virus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روشي جديد براي ايجاد مقاومت عمومي در يونجهMedicago truncatula L.نسبت به ويروس Alfalfa mosaic virus :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
ندا فتحی – دانشجوی کاشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
سمیرا احمدیان تخت گاهی – دانشجوی کاشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
محمدحسن شمسی فرد – دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه کرستان
لیلا علیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه کردستان

چکیده:
استفاده از siRNAها روشی قدرتمند برای خاموش کردن ژن های هدف می باشد. siRNAها این توانایی و پتانسیل را دارند که برای خاموش کردن اختصاصی ژن های ویروس در گیاهان میزبان این ویروس mosaic از جمله یونجه Medicago truncatulaمورد استفاده قرار گیرند و در نتیجه این گیاهان نسبت به ویروس مربوطه مقاومت پیدا کنند. چالشی که در این جا وجود دارد طراحی siRNAهای است که بتوانند بدون در نظر گرفتن تنوع ژنتیکی در ایزوله های مختلف ویروس مورد نظر باعث خاموش شدن ژن های ویروس شوند و هم چنین این siRNAها باید به گونه ای طراحی شوند که ژن های خود گیاه را خاموش نکنند. در نهایت جستجوی متقابل در ژنو گیاه یونجه با استفاده از BLASTتأیید کرد که های طراحی شده هیچ مشابهتی در ژنوم گیاه ندارند. بدین ترتیب siRNAها موردنظر برای ژن کد کننده پروتئین کت که یک ژن بسیار ضروری برای ویروس Alfalfa mosaic می باشد طراحی شد, که این امر می توانند مقدمه ی برای مقاومت عمومی یونجه نسبت به Alfalfa mosaic باشد.

لینک کمکی