مقاله مقايسه فرکانس طبيعي تحليلي خطي و غيرخطي تير با فرض مدل هاي اولر – برنولي و تيموسينکو با نتايج تجربي و عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی