مقاله بررسي و تحليل روندتغييرات داده هاي برف در ايستگاه هاي منتخب استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و تحليل روندتغييرات داده هاي برف در ايستگاه هاي منتخب استان تهران :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
علی اکبر محمدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد یزد
علی فتح زاده – استادیار دانشگاه یزد
ایمان دمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد یزد
احمد اشتیاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد یزد

چکیده:
بارش به خصوص برف در ذخیره آبی یک منطقه تاثیر زیادی دارد.به دلیل اهمیت این موضوع, آگاهی از وجود یا عدم وجود روند در داده های یک منطقه می تواند به برنامه ریزان و مدیران در ارائه راهکارهای مدیریتی در مواجه با بحران کمآبی کمک کند .در این مقاله به تعیین روند داده های برف 9 ایستگاه از ایستگاه های استان تهران و البرز پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق عمق برف,آب معادل برف و چگالی نسبی برف می باشد. ابتدا دوره آماری مشترک (1386-1350) انتخاب شد و سپس با استفاده از روش نقطه بازگشت روند مشخص شد.

لینک کمکی