مقاله بررسي آزمايشگاهي بهبود رفتار لرزه اي پيوندهاي ساخته شده از مقطع لانه زنبوري در قاب با مهاربندي برون محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آزمايشگاهي بهبود رفتار لرزه اي پيوندهاي ساخته شده از مقطع لانه زنبوري در قاب با مهاربندي برون محور :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
علیرضا رضائیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امین جاهدی دلیوند – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

چکیده:
عدم وجود آیین نامه طرح لرزهای سازه های فولادی در دهه هفتاد در ایران, منجر به کاربرد گسترده تیرهایلانه زنبوری در قاب های مهاربندی شده واگرا, به عنوان پیوند گردید. این موضوع, ضرورت بررسی رفتارلرزه ایاین گونه قاب ها را برای بهسازی لرزه ای آنها ایجاب می نماید. تیر پیوند, به عنوان محل تشکیل مفصلپلاستیک در EBFها, نقش اصلی را در استهلاک انرژی ورودی زلزله و رفتار لرزهای این قابها دارد. وجود سوراخ های جان در پیوندهای لانه زنبوری, ظرفیت استهلاک انرژی قاب مهاربندی شده واگرا را به دلیل عدمگسترش مفصل پلاستیک در جان و احتمال بروز مدهای شکست ترد, کاهش می دهد. در این مطالعهآزمایشگاهی, 4 نمونه پیوند, شامل پیوند بدون سخت کننده, پیوند با سخت کننده پیشنهادی AISC2010 ودو نمونه پیوند با جزئیات پیشنهادی, با سخت کنندههای طولی و مورب, تحت بارگذاری رفت و برگشتی شبهاستاتیکی بررسی گردید. نتایج حاکی از رفتار غیرشکل پذیر و دارای زوال مقاومت و سختی پیوندهای معمول(دو نمونه اول) و ارتقا پارامترهای لرزه ای جزئیات پیشنهادی بود.

لینک کمکی