مقاله بررسي مقاومت پيوستگي ميلگرد در بتن سبک سازهاي حاوي ميکروسيليس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقاومت پيوستگي ميلگرد در بتن سبک سازهاي حاوي ميکروسيليس :


محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
رضا مرشد – عضو هیأت علمی, دانشگاه یزد
حسن صابری – کارشناس ارشد سازه, دانشگاه یزد
غلامرضا هوائی – عضو هیأت علمی, دانشگاه امیرکبیر
یزدان حیاتی – دانشجوی دکتری سازه, دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
کاهش وزن سازه های بتنی برای کاهش نیروی زلزله وارد بر این سازهها در هنگام وقوع زلزله, سبب شده است تا تحقیقات زیادی در زمینهتکنولوژی بتن سبک سازهای انجام گیرد. یکی از مسائل مهم در مورد کاربرد بتنهای سبک سازهای, میزان مقاومت پیوستگی بین میلگرد و بتنسبک سازه ای است. با کاربرد سبکدانهها در بتن سبک سازهای می توان پیش بینی کرد که فاز سنگدانه تضعیف شده و بنابراین مقاومت بتن ومقاومت پیوستگی بین میلگرد با بتن کاهش یابد. در مقاله حاضر نتایج آزمایشات صورت گرفته در زمینه میزان تأثیر میکروسیلیس روی مقاومت پیوستگی میلگرد با بتن سبک سازه ای ارائه می گردد. در این بررسی در 4 سری نمونه ساخته شده 0, 5, 10, 15 درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان شد و مقاومت پیوستگی میلگرد با بتن سبکدانه سازهای اندازهگیری گردید. بر اساس نتایج بدست آمده, افزودن میکروسیلیس می تواندبطور قابل ملاحظه ای مقاومت پیوستگی و مهار میلگرد در بتن سبکدانه را بهبود بخشد.

لینک کمکی