مقاله بررسي ميزان آگاهي از يادگيري سيار و عوامل مرتبط با استفاده از آن جهت توسعه يادگيري الکترونيک در دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان آگاهي از يادگيري سيار و عوامل مرتبط با استفاده از آن جهت توسعه يادگيري الکترونيک در دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
ناهید رضائی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
لیلا کیخا – کارشناس ارشد کتابداری, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوشین رضائی – کارشناس ارشد MBA

چکیده:
فناوری اطلاعات بر تمام جنبه های زندگی انسان ها تأثیر گذاشته است. از آنجا که مهمترین رکن هر جامعه نظام آموزشی آن است, آموزش نیز متأثر از این فناوری بوده است. یادگیری سیار به عنوان روش نوین یادگیری دارای قابلیت های متعددی از جمله انتقال اطلاعات یا سهل و آسان ترین روش مسکن و در کوتاه ترین زمان است. مواد و روش ها: ایم مطالعه مقطعی است که تعداد 160 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بطور تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد میانگین نمره آگاهی دانشجویان برابر 120/81 با انحراف معیار 1/03 بود که نشان دهنده میزان آگاهی متوسط دانشجویان از یادگیری سیاد بود. همچنین پژوهش نشان داد که بیشتر دانشجویان بر این باور بوده که یادگیری سیار کیفیت یادگیری الکترونیکی را بالا می برد و دیگر نتایج این پژوهش نشان داد قبل از اجرای این روش یادگیری, فراهم نمودن مواردی چون زیرساخت های فناوری سیار, تهیه نرم افزارهای خاص, آموزش فناوری سیار ضروری است. همچنین از نظر دانشجویان تعدادی از مزایای یادگیری سیار شامل: افزایش سرعت یادگیری, ارتقا کیفیت آموزش سهولت دستیابی به محتویات آموزشی, لذت بخش بودن آن بوده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد هر چند که نمره آاگهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از میانگین نمره بالاتر است اما بررسی جداگانه سوالات پرسنشامه ها نشان داد آگاهی دانشجویان در موارد خاصی بالا بوده و در بسیاری موارد آگاهی آنان از یادگیری سیار پایین بوده است. همچنین نتایج نشان داد برای استفاده بهینه از یادگیری سیار ابتدا باید دانش و آگاهی دانشجویان در زمینه یادگیری سیار را ارتقا داد, سپس انتظار ارتقا عملکرد در زمینه یادگیری سیار را از آنان داشت.

لینک کمکی