مقاله استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استانداردهاي حسابداري و حسابرسي :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
سمانه سلیمی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

چکیده:
امروزه با پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و به دلیل تنوع و پیچیدگی حسابهای سازمانهای مختلف اقتصادی و همچنین لزوم اعمال مدیریت برتر در مؤسسات از یک طرف و نیاز مدیران به استفاده از اطلاعات مالی تحت مدیریت خود از طرف دیگر , موجب گردیده که حسابداری به صورت یک فن نوین به عنوان ابزار نظام اقتصادی به کار گرفته شود . حسابداری را میتوان به عنوان , فن ثبت و طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه و تفسیر نتایج حاصل از آنها دانست.بنابراین عملیات حسابداری را میتوان در چهار مرحله انجامداد که به ترتیب مرحله ثبت داد و ستدهای مالی , مرحله طبقه بندی حسابها , مرحله تلخیص فعالیتهای مالی و سرانجام تهیه صورتهای مالی میباشد.حسابرسی نیز فرایندی است به سامان برای جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد دربارهی ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع . هدف از حسابرسی صورتهای مالی , اظهار نظر نسبت به این که موضوع است که آیا صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است

لینک کمکی