کارآموزي سد و نيروگاه دز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کارآموزي سد و نيروگاه دز :

استان خوزستان همیشه به استان زرخیز معروف بود . و حوزه آبگیر پنج رودخانه کرخه , دز , کارون , جراحی و هندیجان است که از سلسله جبال زاگرس سرچشمه می گیرند و جریان آب آنها به 5/3 میلیون متر مکعب در سال می رسد که قسمت اعظم آن بدون استفاده پس از عبور از دشت پهناور خوزستان به خلیج فارس می ریزد بیش از پنج هزار سال پیش به علت استفاده صحیح وسنتی ازاین رودخانه ها خوزستان به اوج عظمت و آبادانی رسیده وانبار غله دنیا نام گرفته بود .
و همین فراوانی نعمت موجب تسلط و اقتدار امپراتوری ایران گردیده بود .
البته هجومهای پی در پی سلطه گران بر این استان سر ترقی و اعظمت آن را متوقف ساخت و به نیروهای خلاقه این سرزمین چنان لطمه ای وارد کرد که آن را تبدیل به بیابانی خشک و سوزان نمود .
اقداماتی که برای مهارکردن قدرتهای طبیعی و بهبود وضع اراضی این استان صورت گرفته چنانچه به طور هیچ مورد بهربرداری قرار گیرد می توان آینده روشنی را برای آن پیش- بینی کرد و امیدوار بود روزی خواهد رسید که خوزستان رونق و اعظمت گذشته خود را بازیابد دو سد بزرگ دز و کارون و سد اعظیم کرخه علاوه بر تأمین برق مورد نیاز صنایع کشور قسمت مهمی از اراضی حاصلخیز خوزستان را آبیاری می کنند .

لینک کمکی