کارآموزي بررسي عملکرد و نگهداري از سد و شبکه در استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کارآموزي بررسي عملکرد و نگهداري از سد و شبکه در استان خوزستان :

بخشی از فهرست کارآموزي بررسي عملکرد و نگهداري از سد و شبکه در استان خوزستان

مقدمه 1
آشنایی با شرکتهای بهره برداری از شبکه های آبیاری استان خوزستان 2
شرکت بهره برداری و آبیاری ناحیه شمال
سد دز
سد شهید عباسپور
شبکه آبیاری گتوند
شبکه آبیاری کرخه و شاوور
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون
شرکت تولید و انتقال آب جنوب شرق
عملکرد شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال 18
گزارش اداره مطالعات و آب شناسی (ناحیه شمال) 24
عملکرد شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری جنوب شرق و شبکه های تحت پوشش 37
شبکه های حوزه زهره
شبکه هی حوزه مارون
آخرین تصاویر مربوط به وضعیت کانال شهید رجایی
عملکرد شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و شبکه های تحت پوشش 55
شبکه آبیاری کرخه
شبکه های آبیاری مدرن , تلفیقی و سنتی شاوور
شبکه های آبیاری دشت اوان ویس
شبکه های آبیاری شهید رجایی و شهید دامغانی
سدهای انحرافی کرخه , شاوور , خیرآباد
شرح وظایف کارشناسان آب شناسی
عملکرد بهینه‎سازی سازهای اندازه‎گیری آب در شبکه‎های آبیاری و زهکشی استان خوزستان 67
عملکرد شش ماهه نگهداری و بهره برداری شبکه های آبیاری و تأسیسات آبرسانی 80
نقشه های مربوط به شبکه های آبیاری تحت پوشش استان خوزستان 98

استان خوزستان با وسعت 67282 کیلومتر مربع دارای 5 رودخانه‎ کارون , دز , کرخه , زهره و هندیجان با آورد سالانه جمعاً 6/31 میلیارد مترمکعب آب می‎باشد . مجموع اراضی محدوده دشتها 2/4 میلیون هکتار است که از این مقدار حدود 6/1 میلیون هکتار قابل کشت است ( کلاسهای 1و2و3) در حال حاضر 4500000 هکتار از این اراضی به طریقه سنتی برداشت آب از رودخانه‎ها و حدود 220000 هکتار از طریق شبکه‎های مدرن , آبیاری می‎شوند لذا اراضی آبی مورد استفاده کشاورزی جمعاً 670000 هکتار می‎باشند . سالانه حدود 7/7 میلیارد مترمکعب از آبهای سطحی به لحاظ عدم مهار و استفاده از دسترس خارح می‎شود .

اراضی در دست مطالعه و اجرا برای شبکه‎های آبیاری حمدود 570000 هکتار است که میزان 240000 هکتار از آنها شامل بخشی از اراضی آبی فعلی است و جنبه بهبود آبیاری داشته و مابقی بصورت توسعه آبیاری اراضی مورد توجه می‎باشند , علیعذا یش‎بینی می‎شود با مهار تمامی آبهای جاری در رودخانه‎های خوزستان شبکه‎های آبیاری مدرن و سنتی به حدود 1000000 هکتار توسعه یابند. در اینجا جا دارد که از همه عواملی که در این مدت به من یاری رسانده و اطلاعات مورد نظر را در اختیار من قرار داده اند تشکر و قدردانی کنم (جناب مهندس سقاوی , چوبدار , عباسپور , دعاوی)

لینک کمکی