مقاله تاريخچه پرداخت يارانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاريخچه پرداخت يارانه :

بخشی از فهرست مقاله تاريخچه پرداخت يارانه

فهرست مطالب
1- مقدمه
2- تاریخچه پرداخت یارانه
1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران
2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان
3- هدف از پرداخت یارانه
1-3- تخصیص بهینه منابع
2-3- ثبات اقتصادی
3-3- توزیع عادلانه درآمد
4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند
1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک
2-4- صنایع نوپا
3-4- کالاهای عمومی
4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا
5-4- صنایع راکد
5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی
6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها
7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی
8- روش های پرداخت یارانه
1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه
2-8- روش های توزیع یارانه
3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بها کالا

مقدمه
انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.
پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.
در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

لینک کمکی