مقاله ساختمان با اسکلت فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساختمان با اسکلت فولادي :

بخشی از فهرست مقاله ساختمان با اسکلت فولادي

عنوان صفحه
مقدمه: 1
شمع¬های فلزی: 3
قالب¬بندی: 6
ضوابط آییننامه: 6
1. کرمو شدن: 6
2. رنگ رفتگی: 7
3. ترکهای نشستی: 8
4. درزهای سرد: 8
5. انحراف(جابجایی) قالب: 8
6. شن زدگی: 8
انواع قالب: 9
1. قالب آجری: 9
2. قالب چوبی: 9
3. قالببندی: 10
4. قالبهای از جنس مواد شیمیایی (فایبرگلاس, پلیاتیلن و غیره): 10
5. قالبهای رونده و یا قالبهای لغزنده: 10
برچیدن قالبها: 11
نحوه اجرایی قالببندی در کارگاه 12
ضوابط آیین نامه: 14
* - آمادهسازی وسایل و محل قبل از بتنریزی باید موارد زیر را در برگیرد: 14
* اختلاط بتن: 14
* انتقال بتن: 15
*- بتنریزی: 15
سنگدانه ها: 16
آب: 17
درزهای اجرایی: 17
عمل آوردن بتن: 18
بتن ریزی با دستگاه: 18
دستگاههای مخلوط کن(بتونیر): 18
الف):دستگاههای مخلوط کن ثابت: 18
1-بتونیر: 18
2-دستگاه بتن ساز مرکزی: 19
ب):دستگا های مخلوط کن متحرک: 19
وسایل بتن ریزی: 20
وسایل انتقال افقی بتن: 20
الف):چرخ دستی و ارابه: 20
ب).دامپر: 21
ج)کامیون کمپرسی: 21
د)تراک میکسر: 21
الف)سطوح شیب دار: 22
ب)جرثقیل و جام حمل بتن: 22
ج)پمپ بتن: 22
بتن ریزی فونداسیونها و ستون ها: 23
سرعت در هنگام بتن ریزی: 23
اجتناب از ضربه زدن به میلگردها: 24
درزهای ساختمانی در بتن ریزی: 24
محل درزهای بتن ریزی: 25
متراکم کردن بتن: 26
معایب وجود هوا در بتن: 26
وسایل تراکم: 27
اندازه لرزاننده ها: 28
شکل 1: قرار دادن لرزانندههای درونی در داخل بتن 29
مدت زمان تراکم کامل: 29
حداقل زمان اختلاط: 30
عمل آوردن بتن: 30
روش های عمل آوردن: 30
نحوه اجرایی بتن ریزی 31
جوش: 31
روشهای جوشکاری به استفاده از قوس الکتریکی: 32
انواع اتصالهای جوشی: 33
اتصالات لب به لب: 34
اتصال روی هم: 35
اتصال سپری: 36
اتصال گونیا: 36
اتصال پیشانی: 36
انواع جوش: 36
جوشهای شیاری: 37
جوش گوشه: 39
جوشهای کام و انگشتانه: 40
عواملی که در کیفیت جوش مؤثرند: 41
الکترود مناسب, وسایل جوشکاری و روشهای کار: 41
کنترل تغییر شکل: 43
در زیر روشهای به حداقل رسانیدن تغییر شکل بطور خلاصه بیان شده است: 45
1- کم کردن نیروی انقباض به وسیله: 45
2- اجازه انقباض دادن به جوش به وسیله: 46
3- متعادل ساختن نیروهای انقباض به وسیله: 46
معایب احتمالی جوش: 46
ذوب ناقص: 47
نفوذ نا کافی در درز: 47
تخلخل: 47
گود افتادگی کناره جوش: 48
تداخل گل جوشکاری: 48
ترکها: 49
نحوه اجرای ستونهای PG یا ستون مرکب 49
قفس کمپوزیت: 53پروژه¬ای در این گزارش مورد بررسی قرار می¬گیرد. ساختمان با اسکلت فلزی می-باشد.
سازه¬های اسکلت¬فلزی به علت مزایای زیاد, کاربرد فراوان پیدا کرده است. از آن جمله می¬توان مزایای زیر را نام برد:
استحکام و خواص خوب مکانیکی و مقاومت بالای فولاد در کشش و فشار, همچنین به علت تولید فولاد در کارخانه شرایط بهتری برای کنترل کیفیت نسبت به بتن و مصالح بنایی وجود دارد.
از مزایای دیگر اسکلت فلزی می¬توان به امکان توسعه سازه, اتصال چند قطعه به یکدیگر , امکان پیش ساخته کردن قطعات و سرعت نصب اشاره کرد.
از معایب اسکلت فولادی نیز می¬توان موارد زیر را ذکر کرد:
به علت حساسیت فولاد در مقابل رطوبت هوا و امکان زنگ زدگی آن لازم است برای حفاظت از آن اقداماتی از قبیل رنگ¬آمیزی با ضد زنگ و سایر روشهای حفاظتی خصوصاً در بنادر مبادرت نمود, همچنین بر حفاظت فولاد در مقابل آتش¬سوزی و به کار-گیری دقت لازم و کافی در ایجاد اتصالات مناسب و با کیفیت جوشکاری خوب تاکید شود.
مواردی که در این پروژه مورد بررسی قرار می¬گیرند عبارتند از:
1. شمع¬های فلزی, 2. قالب¬بندی, 3. بتن¬ریزی, 4. جوش, 5. سقف کمبوزیت

لینک کمکی