مقاله تخت جمشيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تخت جمشيد :

بخشی از فهرست مقاله تخت جمشيد

فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه
1-2- تاریخچه
1-3- صنعت سنگ بری, مشکلات و چشم اندازهای نو
1-3-1- توان تولید سنگ تزئینی در ایران
1-4- وضعیت معادن سنگ تزئینی در ایران
1-5- نگاه ساختار بر قوانین صادرات در ایران
1-6- استاندارد ملی سنگ تزئینی
1-7- روشهای آزمون استاندارد
1-8- آزمون های تحت بررسی در کمیته c18
1-9- شرح آزمون های اصلی ASTM,BRE
1-10- نظریه دکتر ادواردز دمینگ
1-11- عوامل موثر در قیمت سنگ های صادراتی
فصل دوم: بازار جهانی سنگ های تزئینی
2-1- تعریف سنگ تزئینی و انواع آن با ذکر مشخصات
2-2- نگاهی به بازارهای اروپا و آسیا
2-3- معاملات جهانی سنگ ایتالیا صادر کننده شماره 1
2-4- بازار آلمان یک فرصت تجاری مطلوب
2-5- رشد سریع صنعت سنگ در بازار آلمان
2-6- وادرات بازار آلمان
2-7- بازار جهانی سنگ و آمارها
فصل سوم: بررسی آماری صادرات و واردات سنگ خام و تزئینی
3-1- آمار صادرات سنگ تزئینی در سال 1380
3-1-1- عمده ترین کشورهای وارد کننده سنگ های تزئینی خام در سال 1380
3-1-2- مقدار و ارزش صادرات سنگهای تزئینی در سال 1380
3-1-3- عمده ترین کشورهای وارد کننده سنگهای تزئینی کار شده در سال 1380
3-2 بررسی آمار کل صادرات سنگهای تزئینی در سال 1379
3-2-1 بررسی آمار صادرات انواع سنگ های تزئینی خام (کارنشده)
3-2-2 کشورهای وارد کننده سنگ های تزئینی خام (کارنشده) از ایران در سال 1379
3-2-3 بررسی آمار صادرات انواع سنگ های تزئینی کار شده در سال 1379
3-3 مقدار و ارزش کل صادرات سنگ های تزئینی در سال 1378
3-3-1 مقدار وارزش صادرات سنگ های تزئینی در سال 1378
3-3-2 عمده ترین کشورهای وارد کننده سنگ های تزئینی کار نشده در سال 1378
3-3-3 مقدار و ارزش صادرات سنگ های تزئینی کار شده در سال 1378
3-3-4 عمده ترین کشورهای وارد کننده سنگ های تزئینی در سال 1378
فصل چهارم:
4-1- سیستم سیم برش الماسه و جایگاه آن در فرایند کل استخراج
4-2- توصیه های کاربردی
4-3- استفاده صحیح از سیستم برش الماسه
فصل پنجم: مشکلات و راهکارها
5-1- مشکلات و راهکارها
5-2- کمبود ساختارهای زیربنایی
5-3- عدم وجود موسسات فعال در مشاوره و انجام خدمات در صحنه تجارت سنگ ایران
5-4- بازار محدود داخلی و راهکارها
5-5- همکاری متقابل انستیتوهای سنگ کشورها و قراردادهای خرید متقابل
5-6- مشکل تجهیز سریع معدن, فروش محصول و بازاریابی
5-7- پیشنهادات
5-8- توصیه های کلی

منابع و ذخایر معدنی همواره به عنوان یکی از ارزشهای مهم و اقتصادی و سیاسی در جهان مطرح بوده اند و معادن سنگ نیز به جهت کاربردهای فراوان سنگهای ساختمانی و تزئینی در صنعت ساختمان و صنایع دیگر در بین سایر معادن از اهمیت خاصی برخوردار است.
خوشبختانه در کشور ما ایران, معادن سنگ از جمله معادنی هستند که به صورت گسترده و غنی وجود دارند. صنعت سنگ می تواند به عنوان یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی برای کشور ما مطرح باشد. اهمیت اقتصادی معادن سنگ های تزئینی برای کشور ما فوق العاده زیاد است کما اینکه کارشناسان این محصولات را رقیبی برای نفت می دانند یعنی صادرات سنگ ( فرآوری شده) می تواند دومین قطب صادراتی کشورمان بعد از نفت باشد.
در همین راستا, هر چه تکنولوژی و روشهای استخراج و فراوری در معادن سنگ و کارخانجات سنگبری پیشرفته تر شود, کیفیت سنگهای تولیدی نیز بهتر شده و می توان برای صادرات انها امید بیشتری داشت. علاوه بر آن, کاهش ضایعات حاصل از استخراج و فرآوری سنگ نیز می تواند نقش مهم در افزایش بهره وری صنعت سنگ ایفا کند و به طور چشمگیری بر منابع حاصله بیفزاید.

لینک کمکی