تحقيق کاراته - دو چيست؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق کاراته - دو چيست؟ :

(کاراته- دو) یکی از فنون رزمی است که در جهت توسعه شخصیت از طریق اجرای تمرین بکار می رود و بنابراین کاراته کا بر هر مانعی اعم از محسوس یا نامحسوس غلبه کند.
(کاراته-دو)مجموع فنون دفاع از خود همراه با دستهای خالی است که در آن, دستها و پا ها بطور منظم و بنا بر روشی خاصی, پرورش می یابند و اجرای حرکات قدرتی نظیر استفاده از سلاحهای واقعی, می تواند حملات غافلگیرانه را کنترل کند.
(کاراته-دو) رشته ائی است که بنابر آن , کاراته کا در تمامی حرکات بدنی نظیر: خم شدن ,
پرش و حفظ تعادل , مهارت می یابد . واین عمل را از طریق فراگیری حرکات اندامها و کشیدن بدن به عقب و جلو: چپ و جلو , بالا و پایین بطور آزادانه و متحدا لشکل انجام می دهد.
تکنیکهای((کاراته _ دو)) مطابق عزم کاراته کا , کنترل می شوند و بطرز صحیح بسوی یک هدف پیش می روند.

ماهیت تکنیکهای کاراته عبارتست از : ((کیمه))( kime) . مفهوم ((کیمه)) عبارتست از جمله برق آسا به هدف که با استفاده از تکنیکهای مناسب وحداکثر قدرت در کوتاهترین زمان ممکن میسر می شود ( مدتها پیش, اصطلاحی به نام ((ایکن هیساتسو)) (ikkennissatsu)
به معنای ((کشتن فردی با اجزای یک ضربه )) وجود داشت اما اگر بخواهیم ازبین بردن افراد را هدف قرار دهیم در حقیقت با مسئله خطرناکی و نادرستی مواجه خواهیم شد . باید بخاطر سپرد که کارته کاهای باستانی , قادر بودند که با استفاده از (( ماکی وارا)) (makivara)
هر روز بری روی (کیمه)) تمیرن کنند و از آن بصورت شیوه مخربی استفاده نمایند .
با اجرای ضربه, مشت زدن یا لگد زدن و حتی دفاع می تواند در (کیمه) موفق بود. هر تکنیکی که فاقد کیمه باشد هر گز نمی تواند به عنوان کاراته حقیقی , مورد توجه قرار گیرد و این مسئله بدون در نظر گرفتن شباهت بسیار آن با کاراته خواهد بود . برگزاری مسابقات نیز, استثنا نخواهد بود اما به علت وجود خطرات مذبور, باید یاد آور شویم که ایجاد تماس, بر خلاف قوانین و مقررات است.
(سان دم ) (SUN-DOME) به معنای جلوگیری از تکنیک است که قبل از تماس با هدف صورت می گیرد ( یک سان در حدود 3 سانتی متر است ) اما عدم کاربرد (کیمه) در تکنیک , به معنای عدم کاربرد کاراته واقعی است ؛ بنا بر این پرسشی که مطرح میشود این است که چطور میتوان تناقض موجود میان (کیمه و سان دم) را بر طرف کرد؟
پاسخ به پرسش اخیر عبارت خواهد بود از :
استقرار هدف در فاصله کمی از جلوی منطقه حیاتی بدن حریف .
بنابر این می توان بدون کوچکترین تماس و به یک طریق کنترل شده به حریف ضربه زد
و در این میان از حداکثر قدرت بهره مند شد .

لینک کمکی