مقاله فرش چهارمحال و بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فرش چهارمحال و بختياري :

قالی ایران در گذر قرنها نه تنها جلوه ای بزرگ از هنر و صنعت این سرزمین بلکه جزئی از زندگی مردم نیز بوده است.
هنر اصیل فرش ایران با فرهنگ کهنسال این کشور پیوندی ناگستنی داشته و این هنر در طول زمان ره آورد تلاشهای مردم این مرز و بوم بوده است. صنعت قالی بافی امروزه در سخت ترین و بحرانی ترین شرایط زیست قرار دارد. هر چند فرش در شرایط اجتماعی و سیاسی توانسته به دلیل ویژگی های خاص خود با علاق مردم روستا شهر نشین به حیاط خود ادامه دهد خطرات مهمی فرش ایران را تهدید می کند چنان چه راهی برای تداوم آن اندیشیده نشده است.
از شمال از ازنا شروع می شود و رودخانه در حد غربی آن تا نزدیک دزفول است. از کنار غربی روستا کهنک واقع در حد شرقی دزفول رد می شود. از جنوب از حدود غربی شهر هفتگل رو به شرق از سرچشمه رودخانه خرسان به طرف شمال از حد شرقی فارسان می گذرد و از آنجا رو به طرف شمال شرقی امتداد و از حد جنوبی داران می گذرد و به طرف مستقیم به ازنا وصل می شود. طولانی ترین فاصله این قلمرو از شمال غربی به جنوب شرقی 265 کیلومتر مربع و طولانی ترین فاصله از شمال شرقی به جنوب غربی 140 کیلومتر از مسافت این قلمرو 370000 کیلومتر مربع است. در سرشماری سال 1375 دارای جمعیت معادل 637167 نفر و دارای زندگی یک جا نشینی و در116014 خانواده متمرکز که 230742 نفرشان در نقاط شهری و 402814 نفر بقیه در مناطق روستا نشین زندگی می کنند.
شهر کرد با 279871 نفر جمعیت اولین شهر استان که رقمی حدود 4/44% در خود جای دارد.

لینک کمکی