مقاله کتاب آرايي دوره صفويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کتاب آرايي دوره صفويه :

بخشی از فهرست مقاله کتاب آرايي دوره صفويه

ـ پیشینه 3
ـ کتاب آرایی دوره صفویه 5

در فرهنگهای فارسی تعریف دقیقی از تذهیب وجود ندارد. در لغتنامه ها, تذهیب را زر گرفتن و طلا کاری دانسته اند. در دایره المعارفهای فارسی نیز تعریفهایی از تذهیب آمده است که به شیوه های تذهیب, در یک دوره‌ی خاص از تاریخ, تعلق دارد. به هر حال تذهیب را می توان مجموعه ای از نقشهای بدیع و زیبا دانست که نقاشان و مذهبان برای هر چه زیباتر کردن کتابهای مذهبی, علمی, فرهنگی, تاریخی, دیوان اشعار و قطعه های زیبای خط به کار می برند.
پیشینه آذین و تذهیب در هنر کتاب آرایی ایران, به دوره ساسانی می رسد. بعد از نفوذ اسلام در ایران, هنر تذهیب در اختیار حکومتهای اسلامی و عرب قرار گرفت و (هنر اسلامی) نام یافت. اگر چه زمانی این هنر از بالندگی فروماند, اما مجدداً پویایی خود را به دست آورد. چنانکه در دوره ی سلجوقی مذهبان, آرایش قرآنها, ابزار و ادوات, ظرفها, بافته ها و بناها را پیشه ی خود ساختند و چندی بعد, در دوره تیموری این هنر به اوج خود رسید و زیباترین آثار تذهیب شده به وجود آمد. هنرمندان نقاش, صحافان و صنعتگران, به خواست سلاطین از سراسر ایران فراخوانده شدند و در کتابخانه های پایتخت به کار گمارده شدند. بدین ترتیب, آثار ارزشمند و باشکوهی پدید آمد

لینک کمکی