مقاله ماليات بر ارزش افزوده :نقد آن مزايا ، معايب ، تاثيرات اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ماليات بر ارزش افزوده :نقد آن مزايا , معايب , تاثيرات اقتصادي :

بخشی از فهرست مقاله ماليات بر ارزش افزوده :نقد آن مزايا , معايب , تاثيرات اقتصادي

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
فصل دوم: انواع مالیات بر ارزش افزوده
فصل سوم: دلایل به اجرا درآوردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل چهارم: مزایای مالیات بر ارزش افزوده
فصل پنجم: معایب مالیات بر ارزش افزوده
فصل ششم: آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع

دستگاه کنونی مالیات , ضمن بازنگری کامل قوانین موجود مالیاتی , در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی , در راستای اصلاح مالیاتی , اقدام به معرفی یک نوع مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده ا1ا کرده است . مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف , انگیزه های سرمایه گذاری را افزایش می دهد و منابع لازم را برای گسترش سرمایه گذاری ها از طریق افزایش امکانات پس انداز تامین و از جابه جایی سرمایه از بخشهای مولد به بخشهای خدماتی جلوگیری می کند . با اجرای این فرآیند مالیاتی , اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایه گذاری به حداقل می رسد و درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات , افزایش می یابد.لینک کمکی