تحقيق شناخت عيوب فرش و چگونگي کنترل و نظارت بر پروسه بافت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق شناخت عيوب فرش و چگونگي کنترل و نظارت بر پروسه بافت :

کنترل های کیفی بافت شامل
1- بافت فرش بر طبق نقشه
2ـ استفاده از گره های استاندارد
3ـ پود کوبی دقیق بعد از هر رج اعم از پود زیر و رو
4- استفاده از قلاب و سیخ پود کشی
5ـ پرهیز از دو گانگی در بافت
6ـ پایین کشی صحیح مقدار بافته شده ودوخت سالم
7ـ کنترل نظم چله ها در حین بافت و میزان کشش آنها در حین بافت
8ـ کنترل روی گیری و پرداخت فرش
9ـ کنترل نحوه بریدن فرش از روی دار

کنترل کیفی دستگاه قالیبافی شامل
1ـ نصب صحیح و دقیق دستگاه
2ـ عدم انحنا و خمیدگی در هیچ یک ار قسمت های دستگاه
3ـ مقاومت کافی دستگاه با توجه به ابعاد و رجشمار فرش و سبک بافت
4ـ فاقد گره بودن سردار و زیر دار
5ـ تمایل بالای دار به سمت عقب بطوریکه بافنده مسلط بر دار باشد

کنترل کیفی مواد اولیه شامل
1ـ تمیزی و یکنواخت بودن الیاف پشم ,پنبه و ابریشم مصرفی
2ـ رسیدگی و تابندگی مطلوب
3ـ وجود حداقل %3 چربی در پشم مصرفی
4ـ ظرافت جعد ,انعطاف پذیری ,قابلیت جذب رطوبت و رنگ خامه مصرفی
کنترل کیفیت چله دوانی شامل
1- نصب صحیح دستگاه چله دوانی
2- تناسب نمره و تعداد لای نخ چله با رجشمار
3ـ محاسبه صحیح طول نخ تار
4- محاسبه صحیح تعداد نخ های تار با توجه به نقشه
5ـ تاب یکسان نخهای چله

لینک کمکی