مقاله روي پروانه برگخوار درختان جنگلي Bacillus thuiringiensis LC90 و LC50 مطالعه زيست سنجي و محاسبه در استان مازندران ( Lep.Geometridae (Haufnagel) Ennomus quercinaria

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روي پروانه برگخوار درختان جنگلي Bacillus thuiringiensis LC90 و LC50 مطالعه زيست سنجي و محاسبه در استان مازندران ( Lep.Geometridae (Haufnagel) Ennomus quercinaria :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:4
نویسنده(ها):
امین وطن دوست – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا دماوندیان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسن بریمانی ورندی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ساری
محمدرضا بابایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ساری

چکیده:
جنگلهای استان مازندران با ارزشترین درختان صنعتی کشور را دارا می باشد. در سال های اخیر طغیان پروانه برگخوار Ennomus quercinaria (Hufnagel) (Lep: Geometridae) خسارتهای زیادی به درختان جنگلی بخصوص در نقاط مرکزی مازندران (جنگلهای اطراف ساری) وارد کرده است. این آفت در موارد متعددی موجب بی برگی کامل درختان جنگلی بخصوص انجیلی و بلوط شده است. بعلت محدودیت کاربرد روشهای شیمیایی در مناطق جنگلی, استفاده از روشهای مبارزه سالم و کم خطر ضروری می باشد . لذا کاربرد ترکیبات بیولوژیک نظیر Bacillus thuringiensis از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق با هدف زیست سنجی ترکیب بیولوژیک B.t روی لارو های سن یک انجام گرفت. در این بررسی 7 غلظت باکتری thuringiensis B. ( فرآورده داخلی بایولپ ) با غلظتهای 0/5, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 پی پی ام وآب خالص بعنوان شاهد انتخاب شدند

لینک کمکی