مقاله بررسي اثر سخت کننده لبه در رفتار صفحات کناري بادبندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر سخت کننده لبه در رفتار صفحات کناري بادبندي :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
بنیامین محبی –
نسیم اسدی منش – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نازلی ذکی علمداری – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی, پردیس دانشکدههای فنی, دانشگاه تهران

چکیده:
در بررسی دقیق عملکرد اتصالات در یک سازه فولادی از اهمیت ویژه ای برخورداراست و عدم دقت درطراحی واجرای اتصالات, نه تنها موجب خرابی در خود اتصال می شود, بلکه اثرات ویرانکنندهای نیز بر روی اعضا و درنتیجه کل سازه خواهد داشت. گاست پلیت ها صفحاتی هستند که عموماً در خرپای پلها برای انتقال نیرو از یکعضو سازه ای به اعضای دیگر و در ساختمان با اسکلت فولادی از عضو اصلی بادبند به تیر و ستون مورد استفادهقرار می گیرند. ورقه ای مذکور تحت نیروهای کششی و فشاری دارای مد های گسیختگی متفاوتی می باشند و رفتارپیچیده ای ازخود نشان می دهند که این مساله پیش بینی رفتار آنها را دشوار می سازد. رایج ترین مود گسیختگیفشاری حاکم بر گاست پلیت ها کمانش در لبه می باشد. یکی از اصلی ترین راهکار هایی که در این زمینه برایبهبود رفتار گاست پلیت وجود دارد, استفاده از سخت کننده های لبه ای گاست پلیت می باشد. در مقاله حاضر میزانتأثیر سخت کننده های لبه ای در بهبود رفتار لرزه ای گاست پلیت ها به کمک نرم افزار اجزا محدود ABAQUS موردبررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی