مقاله شبکه عصبي Spiking روشي براي مدل سازي،طبقه بندي و فهم داده هاي فضا_زمان EEG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شبکه عصبي Spiking روشي براي مدل سازي,طبقه بندي و فهم داده هاي فضا_زمان EEG :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
اعظم زارعی – دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تبریز, گروه مهندسی پزشکی, تبریز, ایران
همایون ابراهیمیان – دانشگاه آزاد اسلامی, واحد اردبیل, گروه مهندسی پزشکی, اردبیل, ایران

چکیده:
این مقاله یک روش جدید برای مدل سازی, شناخت و فهم های داده های فضا- زمانی الکتروانسفالو گرافی و اندازه گیری شناختی پیچیده مغز را در طول فرآیندهای فعالیت ذهنی ارائه می دهد. عنصر کلیدی این است که فعالیت ذهنی از طریق انجام فرآیندهای فضا- زمانی پیچیده مغز بوده و تنها در صورتی می توان آنها را قابل درک دانست که ما مدل درستی داده های طیفی فضایی- زمانی این فرآیند را اندازه گیری کنیم. روش پیشنهادی بر روی شبکه عصبی ,spiking اخیراً ارائه شده است, معماری NeoCube نامیده شده است به عنوان چهارچوب کلی برای مدل سازی داده های فضا- زمان مبتنی بر داده های الکتروانسفالوگرافی است. نتایج مدل سازی داده ها با نرم افزار متلب مورد شبیه سازی انجام گرفته و ارائه شده است.

لینک کمکی