مقاله ساختارهاي درختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساختارهاي درختي :

بخشی از فهرست مقاله ساختارهاي درختي

فهرست

فایل با ساختار جستجوی دودویی
فایل با ساختار درخت جستجوی دودویی نخ کشی شده
فایل با ساختار درخت صفحه بندی شده
فایل با ساختار درخت متعادل
فایل درختی
فایل با ساختار درختB+
فایل با ساختار درختk-d
فایل با ساختار توالی

ساختارهای درختی
فایل با ساختار درخت جستجوی دودویی
در فایل با ساختار ترتیبی لازمه استفاده از الگوریتم جستجوی دودویی این است که بلاک های داده ای به طور پیوسته ذخیره شده اند اگر بلاک ها به طور ناپیوسته ذخیره و به هم پیوند شده باشند یافتن آدرس بلاک میانی ناممکن است.
فایل با ساختار درخت جستجوی دودویی باn رکورد و کلید اصلیi=1,2,…,n,ki گونه‌ای از درخت دودویی است که دو خاصیت زیر را دارد.
1- هر گره درخت, بسته به طرز پیاده سازی, حداقل سه یا چهار فیلد در هر دو حالت دو تا از فیلدها حاوی نشانه رو به گره های سمت چپ و سمت راست هستندRPTR, LPTR در حالت وجود سه فیلد, فیلد سوم حاوی خود رکورد است. در غیر این صورت در فیلد سوم کلید رکورد قرار دارد و فیلد چهارم حاوی نشانه روی به بلاک داده ای حاوی رکورد است.
2- اگرki کلید یک رکورد باشد کلید تمام رکوردهای موجود در گره های زیردرخت سمت چپ ازki کوچکتر و کلید تمام رکوردهای موجود در گره های زیر درخت سمت راست, از ki بزرگترند,

لینک کمکی