مقاله مکانيزم مالي عمومي براي افزايش سرمايه گذاري در بهينه سازي انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مکانيزم مالي عمومي براي افزايش سرمايه گذاري در بهينه سازي انرژي :


بخش عمومی می تواند دارای نقش مجاورتی در طبقه بندی صنعت ESCO توسط دادن تأمین مالی حقوق صاحبان سهام مکانیزه شده باشد. مخصوص شرکت تضامن با بخش خصوصی است که در اداره کردن بهتر به حالت موازنه در می آورد و وجه نقد را به کار می اندازد. هدف مخصوص وسیله نقلیه همچنین می تواند نقش ارزشمندی را بازی کند نانچه شریک برای حقوق سرمایه گذاری در ESCO (بخش 5.2 در SPVs دیده می شود). این گونه منابع مالی می تواند همچنین مخزن مالی یا پروژه بسته را پیش بینی کند که خصوصی هستند بدهی حقوق مالی کوتاه مدت از روی عدم تناسب بالای هزینه معامله است.
t2. 2 عملکرد و توسعه
t. 2. 2. 1 بدهی مالی برای فعالیت های مخاطره آمیز EE
اگر چه بدهی و ضمانت بیشتر مورد نیاز هستند برای پروژه کارایی انرژی و در پروژه ترازنامه نالی, فعالیت های مخاطره آمیز کارایی انرژی استفاده می شوند. همچنین مورد نیاز بدهی است و مکانیزه شدن تضمینی برای عملیات سطوح توسعه می باشد. فعالیت های مخاطره آمیز کارایی انرژی در بیشترین پیشرفت اقتصاد می تواند برای وام های تجارت کوچک همگانی اجرا کند و ضمانت کند که در انرژی فعالیت های تجارتی قابل تحمل دقیق نیستند.

لینک کمکی