پروژه مالي :حقوق و دستمزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروژه مالي :حقوق و دستمزد :

بخشی از فهرست پروژه مالي :حقوق و دستمزد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – ورودی سیستم حقوق و دستمزد
مقدمه 7
هدف و انگیزه انتخاب موضوع 8
سیستم حقوق و دستمزد 9
اجزا سیستم حقوق و دستمزد 9
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد 10
پرداخت حقوق و دستمزد 10
حقوق 11
تهیه جدول حقوق 12
لیست بیمه 15
دستمزد 15
کسری کار 15
حق بیمه 15
مالیات 16
کسر (کسر کار) 17
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص ) 17
پرداخت خالص ( خالص پرداختنی ) 17
کسور حقوق و مزایا 18
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای ) سالانه کارمند 20
حقوق و مزایا 21
ماموریت شغلی 22
سایر کسورات 22
کسورات حقوق و مزایا 23
محاسبه حقوق و مزایا 23
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان
فصل دوم – پردازش حقوق و دستمزد
مقدمه 25
نقش حقوق و دستمزد 25
سیستم 26
حقوق 26
محاسبه مبلغ اضافه کار 26
حق اولاد 26
مالیات حقوق کارکنان 27
مستخدمین سازمان ن 27
نحوه محاسبه لیست حقوق و دستمزد 28
فصل سوم – خروجی سیستم حقوق و دستمزد
لیست حقوق و دستمزد 32
تنظیم لیست حقوق و دستمزد 33

تاریخچه تشکیل سازمان:
همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود.
منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که در مملکت عزیز ما ایران نیروی انتظامی این وظیفه خطیر و پر دغدغه را برعهده گرفته است که هدف آن رسیدگی به مشکلات و حل اختلافات و شکایات و پی گیریهای, پیش گیریها, کاهش و مبارزه با جرایم و غیره می باشد.
سال 1370 به طور اساسی سال ادغام شهربانی, ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی در قالب نیروی انتظامی بوده است که خود از معاونتهای از قبیل: پلیس امداد, پلیس آگاهی, پلیس پیشگری, پلیس قضایی و پلیس خدمات تشکیل شده است.
بعد از این ادغام نیرویی به نام یگان ویژه پاسداران ناجا در سال 1375 تشکیل گردید که هدف آن مبارزه با اخلال گران مخل امنیت ملی و جلوگیری و برخورد با اختشاشات و شورشها و آشوبها بوده است.

لینک کمکی