مقاله مطالعات جمعيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعات جمعيتي :

مطالب این مبحث بدین لحاظ دارای اهمیت است که در پی آن مطالب مربوط به رشد جمعیت- اقتصاد شهر و نهایتاً تعداد جمعیت دانش آموزی شهر یزد بعنوان بخشی از کل جمعیت مطرح خواهد شد.
براساس آمار و ارقام منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه استان یزد از سال 1355 تا سال 1362 جمعیت یزد دارای رشد سریع بوده است که عواملی از قبیل توالد و مهاجرت در آن نقش مستقیم دارد.
برای مثال,تعداد متولدین سال 1361 شهرستان یزد برابر 10432 نفر بوده است که اگر تنها متولدین همین سال را در نظر بگیریم,این گروه با اندکی کاهش در حال حاضر (سال 1376) بعنوان یک بخش کوچک از نسل جوان و نوجوان جامعه شهری مطرح می باشند.جداول آماری که در صفحات بعد ارائه شده برآورد ووضعیت گروهای سنی را تا سال 1375 در شهر یزد را مشخص نمود.
آمار ارائه شده نشان می دهد که شهر یزد بر خلاف برخی از شهرستانهای تابعه آن,دارای رشد جمعیتی مثبت بوده و این بیانگر آن است که در دهه 70 به بعد این شهر دارای جامعه ای جوان خواهد بود.
آمتر و ارقامی که در این قسمت ارائه می گردد بر اساس سرشماری بدست آمده و با توجه به آماری که قبلاً حالت برآوردی داشت به واقعیت نزدیکتر است .به جهت آنکه گروه های سنی جوانان و نوجوانان,مورد نظر ما برنامه ریزی ,برای طراحی مناسب می باشند ما در این قسمت تنها به بیان آمار کلی پرداخته و در ادامه بحث به بررسی وضعیت آماری جوانان و نوجوانان خواهیم پرداخت.

لینک کمکی