کاربرد ميکروارگانيزم ها (زيرسازواره ها) در توليد آنتي بيوتيک ها (پادزيست ها) و ارتباط آن با صنعت و فناوري در حوزه ي علم زيست شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربرد ميکروارگانيزم ها (زيرسازواره ها) در توليد آنتي بيوتيک ها (پادزيست ها) و ارتباط آن با صنعت و فناوري در حوزه ي علم زيست شناسي :

بخشی از فهرست کاربرد ميکروارگانيزم ها (زيرسازواره ها) در توليد آنتي بيوتيک ها (پادزيست ها) و ارتباط آن با صنعت و فناوري در حوزه ي علم زيست شناسي

مقدمه
روش تحقیق
چکیده
فصل اول: آشنایی اولیه با میکروارگانیسم ها
بخش 1) میکروارگانیسم ها و تاریخچه ی آن ها
بخش 2) انواع میکروارگانیسم ها
فصل دوم: نقش میکروارگانیسم ها در داروسازی (آنتی بیوتیک سازی)
بخش 1) آنتی بیوتیک ها و تاریخچه ی آن ها
بخش 2) انواع آنتی بیوتیک ها
بخش 3) چگونگی تولید آنتی بیوتیک ها بوسیله ی میکروارگانیسم ها
بخش 4) آنتی بیوتیک ها در صنعت و اقتصاد
فصل سوم: نقش میکروارگانیسم ها در صنعت (بیوتکنولوژی)
بخش 1) دیگر مواد حاصل از متابولیک میکروارگانیسم ها و مواد غذایی افزودنی
بخش 2) کاربرد میکروارگانیسم ها در صنایع غذایی و شیمیایی
بخش 3) کاربرد میکروارگانیسم ها در کشاورزی
بخش 4) کاربرد میکروارگانیسم ها در تصفیه ی فاضلاب ها و محیط زیست
بخش 5) کاربرد میکروارگانیسم ها در استخراج نفت
نتیجه گیری
پیوست

امروزه با مطالعات فراوانی که دانشمندان در عرصه های مختلف انجام داده اند, می توان بی اغراق ادعا کرد که استفاده از میکروارگانیسم ها انقلاب عظیمی در همه ابعاد زندگی انسان به وجود آورده است. بشر با شناخت میکروارگانیسم ها از گذشته تا کنون هم توانسته فعالیت های نامناسب آنها را بر زندگی انسان کنترل کند. در واقع از آنها بر علیه خودشان استفاده کند وهم از آنها در زمینه های گوناگون بهره ببرد.
در حال حاضر شاهد کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید انواع محصولات دارویی از جمله آنتی بیوتیک ها هستیم. و یا از دیگ مواد حاصل از متابولیت آنها برای مصارف پزشکی و افزودنی های غذایی نظیر الکل ها, و یتامین ها, آنزیم ها و ... بهره می بریم.
همچنین در صنعت شاهد نقش موثر این موجودات ریز در زمینه های مختلف هستیم.

لینک کمکی