مقاله فرش خوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فرش خوي :

فرشبافی در سراسر جهان دارای تاریخی ست طولانی چه مردم همه نقاط گیتی برای تامین آسایش خویش بدون شک در ابتدا احساس نیازمندی به زیر اندازی نرم و گرم داشته و برای دست آوردن آن کوشیده اند.
بافتن فرش بصورت کامل شده امروزی همچون سایر دست آوردهای بشری از نوع ساده آن آغاز گردیده و پس از طی مراحل گوناگون پیشرفته موجود در آمده است.
قالی ایران در گذر قرنها جلوه ای بزرگ از هنر و صنعت این سرزمین می باشد که مرهون هنرنمایی یکایک هنرمندان گمنامی است که در سراسر آب و خاک پراکنده اند و حیات و هستی خویش بر سر آن نهاده اند. همین گستردگی و خصوصیات جغرافیایی است که فرش ایران را دارای تنوع طرح و رنگ بی نظیر نموده و بدان ویژگیهای چشمگیرداده است
در شهرستان خوی حداقل نیروی کار مشغول در صنعت فرش (بافنده مستقیم) بالای سی و پنج هزار نفر می باشد که از این تعداد تقریبا پنج هزار نفر در بافت نقشه (گلستانی و گلفرنگ )و طرحهای مختلف مشغول بوده و طبق برآورد کارشناسان صنعت فرش هر نفر می تواند سالانه به طور متوسط 5 متر مربع معادل 25 هزار مترمربع تولید کند که ارزش ریالی هر مترمربع فرشهای فوق الذکر مبلغ 15 میلیون ریال می باشد و در نتیجه ارزش ریالی تولیدات فوق 37 میلیارد تومان و ارزش دلاری آن تقریبا400 میلیون دلار می باشد و تعداد30 هزار نفر در بافت نقشه فرش (نقشه ماهی ) مشغول بکار می باشند با توجه به پایین بودن رجشمار نقشه ماهی نسبت به سایر نقشه های متداول در این شهرستان هر بافنده به طور متوسط می تواند سالانه 7 مترمربع تولید نماید لذا 30 هزار نفر بافنده با تولید نفری 7 متر مربع سالانه 210 هزار مترمربع تولید می نماید که قیمت متوسط هر متر مربع 450 هزار تومان می باشد که طبق محاسبات بالا متراژ تولیدی سالانه می تواند رقمی بالغ بر 140 میلیارد تومان عاید این شهرستان نماید. در مجموع از تولید فرش در نقشه ها و رجشمارهای مختلف سالیانه حدود 98 میلیارد تومان ارزش عاید این شهرستان گردید که تقریبا معادل 3 برابر بودجه اختصاصی به شهرستان خوی از بابت بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده برای شهرستان خوی در سال86 می باشد.( طبق آمار اتحادیه فرش دستباف سال 86)

لینک کمکی