مقاله زيست شناسي کفشدوزک شکارگر(Col. : Coccinellidae )Hippodamiavariegata (Goeze) با تغيير ازشته مومي کلم (Hemi. : Aphididae Brevicorynebrassicae (Linnaeus)روي کلزا و کلم برگ قرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله زيست شناسي کفشدوزک شکارگر(Col. : Coccinellidae )Hippodamiavariegata (Goeze) با تغيير ازشته مومي کلم (Hemi. : Aphididae Brevicorynebrassicae (Linnaeus)روي کلزا و کلم برگ قرمز :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:4
نویسنده(ها):
مرتضی بهرامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علیرضا گلی زاده – استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی حسن پور – استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
قدیر نوری قنبلانی – استادگروه گیا ه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
شته مومی کلم, آفت اختصاصی تیره چلپائنیان بوده و گونه ای چندخوار می باشد. فعالیت این شته, روی بسیاری از گیاهان تیره چلپائیان در اکثر مناطق ایران گزارش شده است. استفاده بی رویه از سموم شیمیایی به منظور کنترل آفات موجب بروز اثرات سو از جمله ایجادمقاومت حشرات به حشره کش ها, آلودگی محیط زیست, از بین رفتن دشمنان طبیعی آفات و; می شود؛ بنابراین استفاده از روش های سازگار با اکوسیستم در مبارزه با آفات الزامی است؛ کفشدوزک ها یا حشرات خانواده Coccinellidae بواسطه فعالیت شکارگری خود نقش قابل توجهی در کنترل طبیعی شته ها از جمله شته مومی کلم, دارند.گیاهان مختلف میزبان شته می توانند به عنوان یک فاکتور موثربر پارامترهای زیستی شکارگرآن باشند. در این تحقیق اثر دوگیاه کلزوکلم برگ قرمز به عنوان میزبان شته مومی کلم روی زیست شناسی کفشدوزک Hippodamiavariegata درشرایط آزمایشگاهی دمای ورطوبت نسبی و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در اتاقک رشد مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی