مقاله کاربرد روش RESCDAM در تخمين زيان هاي جاني ناشي از شکست سد مطالعه موردي:سد شهيد مدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد روش RESCDAM در تخمين زيان هاي جاني ناشي از شکست سد مطالعه موردي:سد شهيد مدني :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
علی داننده مهر – دانشجوی دکتری عمران-هیدرولیک و مهندسی منابع آب,دانشگاه صنعتی استانبول,ترکیه
فرهاد ایمان شعار – دکتری عمران-مهندسی آب,دانشگاه تبریز,ایران

چکیده:
سیلاب ناشی از شکست سد به دلیل شدت بالای خسارات و ریسک تلفات جانی در اراضی پایاب, از مهمترین مسائلی است که در مدیریت سیلاب و برنامه ریزی سیلاب دشت ها باید مدنظر قرار گیرد. در تحقیق حاضر, یک روش صریح برای تخمین تلفات جانی ناشی از شکست فرضی سد شهید مدنی به عنوان مطالعه موردی بکار گرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرایط عدم وجود سامانه هشدار, تعداد تلفات جانی ناشی از شکست احتمالی سد شهید مدنی تا حدود 188 نفر تخمین زده می شود درحالیکه با تعبیه سیستم هشدار بین 15 تا 60 دقیقه پیش از حادثه, تعداد تلفات به 135 نفر (حدود 29% کاهش) و درصورت هشدار 60 دقیقه پیش از حادثه, تعداد تلفات تا 55 نفر (حدود 70% کاهش) تقلیل داده خواهد شد.

لینک کمکی