مقاله بررسي نقش و تاثير انديشه در هنر و معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش و تاثير انديشه در هنر و معماري :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:9
چکیده:
آنگاه که در زبان روزمره واژه اندیشه با اندیشیدن را به کار می بریم, بویژه مامعماران, موضوع این کارمان را نمی توانیم, به قید اطمینان, برای دیگران تعریف با تشریح کنیم. اندیشیدن در پهنه زمان تحقق می یابد و هرآینه بخواهیم به تصویرهایی دست یابیم که هر یک متعلق به لحظه ای از این سیر در طول زمان است, جز صورت هایی منفصل, به دست نمی آوریم. روند طراحی یک معیار شامل تعداد زیادی تقسیم ها و فرآیند تکامل آنهاست که منجر به تولد مفهومی خیالی با پتانسیل واقعیت در ذهن می شود که در آینده تحقق می پذیرد. این مفهوم خیالی به واسطه الزاماتی خاص مانند توجه به فرم, عملکرد, فن آوری, مقررات دولتی با کمک ترسیمات, گام به گام به طرح نهایی نزدیک می شود. در سال های اخیر معماران درگیر بحث های نظری طراحی و نحوه اعمال نظر طراح در فرآیند طراحی هستند. این روند نشان می دهد که اهداف واصول حاصله از بحث های نظری به سادگی قابل اجرا در یک طرح واقعی نیستند اما کشف این اصول جز الزامات جهت ارتقا طراحی معماری می باشند. یکی از این موارد, آشنایی با نوع اندیشه طراح و در پی آن, مهارت به کارگیری اندیشه در طراحی می باشد, در پی این هدف لازم است که انواع اندیشه شناخته شود و نسبت هر یک در روند طراحی مورد کنکاش قرار گیرد.

لینک کمکی