مقاله سنتز پلي ايميد سولفونه به عنوان غشاي تبادل پروتون براي کاربرد در پيل هاي سوختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنتز پلي ايميد سولفونه به عنوان غشاي تبادل پروتون براي کاربرد در پيل هاي سوختي :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین همایش سراسری محیط زیست, انرژی و پدافند زیستی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
حوریه بوسلیکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
الهه کوثری – دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
حامد پورعطا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
عباس مرادی – مشاور پروژه

چکیده:
غشاهای تبادل پروتون پیل های سوختی 1 تکنولوژی امیدوار کنندهای برای تولید انرژی پاک به شمار می یایند.غشاهای تبادل پروتون مهم ترین قسمت پیل های سوختی به شمار می آیند محققان تمرکز خود را بر افزایش قابلیت های این غشاها از جمله:افزایش هدایت پروتون ,کاهش هدایت الکتریکی ,نفوذپذیری کم سوخت ,مقاومت گرمایی و مکانیکی بالا,,خواص مکانیکیقابل قبول و هزینه کم در تولید این غشاها قرار داده اند [1] .در این پژوهش در مرحله اول به سنتز پلی ایمید سولفونه جدید پرداخته شد و سپس برخی از خواص آن به عنوان غشاهای تبادل پروتون در پیل های سوختی بررسی شدند.پلی ایمید سنتزی سنتز شده ا پیش ماده های : نفتالن تترا کربوکسیلیک دی انیدرید 2 , 4,4 دی امینواستیان- – 2,2 دی سولفونیک اسید – 3 , 4,امینو فنیل دی سولفید می باشد. که با نسبت های 1:1:2 دراین روش سنتزی با هم ترکیب شده اند .ساختار پلیمر سنتزی با ازمون ATR-IR مورد ارزیابی قرار گرفت .هم چنین از این پلیمر فیلمی برای بررسی خواص پایداری اب ,جذب آب, IEC 4 وهمچنیین آزمیون الکتروشییمیایی امپدانس برای بررسیهدایت پروتونی این غشاها در پیل سوختی تهیه شد

لینک کمکی