مقاله بررسي پرايمينگ نانو لوله کربني بر شاخص هاي جوانه زني بذر فلفل تند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پرايمينگ نانو لوله کربني بر شاخص هاي جوانه زني بذر فلفل تند :تعداد صفحات:13
چکیده:
به منظور بررسی تیمار پرایمینگ بذر فلفل تند با نانو لوله کربنی در مقایسه با هیدروپرایمینگ در فروردین 1393 آزمایشی در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید و اثرات چهار غلظت صفر( هیدروپرایمینگ) 25,10 و 50 میلی گرم در لیتر نانو لوله کربنی در سه زمان 12,6 و 24 ساعت بر روی شاخص های جوانه زنی بذر فلفل تند ارزیابی گردید. نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت و زمان تیمار نانولوله کربنی درصد جوانه زنی, نرخ جوانه رنی, میانگین جوانه زنی روزانه, طول ساقه چه و ریشه چه افزایش یافتند. با گذشت زمان نتیجه تیمارها به یکدیگر نزدیک شد.

لینک کمکی