مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله معيارهای بودجه‌بندی سرمايه‌ای :

دوره برگشت سرمایه
از میان معیارهای مربوط به بودجه‌بندی سرمایه‌ای, محاسبه و درک دوره برگشت از بقیه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانی است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جریان‌های نقدی ورودی با مبلغ خالص سرمایه‌گذاری برابر می‌شود؛ به‌عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانی است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر می‌رسد.
محاسبه دوره برگشت سرمایه
مدت زمانی‌که جریان‌های نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت اقساط مساوی بازیافت می‌شود دوره برگشت سرمایه با تقسیم کردن خالص سرمایه‌گذاری طرح بر مقدار یک قسط (جریان نقدی یک سال) محاسبه می‌شود.

تفسیر دوره برگشت سرمایه
دوره برگشت سرمایه نشان‌دهنده مدت زمانی است که از محل جریان‌های نقدی ورودی, مبلغ خالص سرمایه‌گذاری برگشت می‌شود. این معیار نشان‌دهنده سودآوری یک طرح سرمایه‌گذاری نیست؛ زیرا در این روش به جریان‌های نقدی ورودی پس از دوره برگشت سرمایه توجهی نمی‌شود؛ به‌علاوه در فرآیند محاسبه دوره برگشت سرمایه مسئله ارزش زمانی پول موردتوجه قرار نمی‌گیرد.

لینک کمکی