مقاله مقياس يا اندازه گرفتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقياس يا اندازه گرفتن :

تایچی اهنو با گفتن (جایی که در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد) وعده می دهد. راه دیگر گفتن این است (جایی هیچ چیزی اندازه‌گیری نمی شود, چیزی توسعه پیدا نخواهد کرد).
این فصل اندازه گیریهای ابزارها را بررسی می کند و می فهمیم که اندازه گیری به تنهایی هیچ چیزی را توسعه نمی دهد. علم آمادیک وسیله قدرتمندی است که ابعاد نامرئی را به چیزهای مرئی و قابل فهم تبدیل می کند. هیچ راهی وجود ندارد تا در این متون صدها ابزار موجود را کاملاً تعریف کنیم. منابع اضافی در کتاب شناسی می تواند یافت شوند. به وسیله نگاشت جریان ارزش, نمودارهای اسپاگتی و داشبوردهای سمبولیک, تعداد زیادی از تکنیکها و روشهای اندازه گیری بیشتر بحث خواهد شد.
یک مسیر کوتاه در آمار
کلمه آمار می تواند باعث افسردگی یک اپراتور ماشین شود. هنوز علم آمار هر روز مورد استفاده قرار می گیرد میانگین دیگر پسر کوچک شما, میزان سوخت گاز وسیله شما, میانگین زمانی آموزش برای یک اپراتور یا میانگین اضافی کاری هفتگی

لینک کمکی