مقاله بررسي پديده هويت ملي و عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و آزاد اسلامي شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پديده هويت ملي و عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و آزاد اسلامي شهر کرمان :


محل انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات:25
نویسنده(ها):
رویا اسدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات واحد کرمان

چکیده:
رویدادهای دوسه دهه اخیر باعث تحولات وسیعی در نحوه زندگی, نوع مناسبات و شرایط جنگی, اقتصادی و فرهنگی جامعه ما شده است و بالطبع در شکل گیری زندگی, الگوسازی و الگو پذیری اخلاقی و رویه های متفاوت جوانان تغییرات چشم گیری را ایجاد کرده که بعضاً این تغییرات در ارزش ها به وجود آمده ونسل های جدید را از قدیم متمایز کرده و پدیده ای به نام شکاف بین نسل ها را آفریده و موجب شکاف و بروز بحران هایی در نسل جوان ا نجامیده و باعث به خطر افتاده هویت ملی در بین جوانان شده است. در این تحقیق هویت ملی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن در بین جوانان داانشجوی شهر کرمان در سال تحصیلی 1388 مورد بررسی قرار گرفته و سپس میزان ارتباط هر کدام از این عوامل با هویت ملی مشخص شده است و با استفاده از روش پیمایش از مجموع دانشجویان دو دانشگاه شهید باهنر و آزاد اسلامی شهر کرمان بر مبنای فرمول کوکران 316 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه در بین دانشجویان که در گروه سنی بالای 18 سال بوده اند ت وزیع گردید. دیدگاه های نظری امام راحل, اریک فروم, هانیگون, هربرت مید و جنکینز راهنمای آزمون فرضیات تحقیق می باشد و یافته های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که از بین عوامل اجتماعی 1-والدین و اعضای خانواده فرد 2-روحیه استقلال طلبی فرد 3-دوستان و همسالان نزدیک فرد و از بین عوامل فرهنگی 1-میزان تحصیلات فرد 2-محتوای کتب درسی 3-استفاده از مجلات و روزنامه های ایران رابطه مستقیم و معناداری با هویت ملی جوانان دارند.

لینک کمکی