مقاله بررسي و مدلسازي پارامترهاي کيفي آب رودخانه گرگر با استفاده از مدل AQUATOX

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و مدلسازي پارامترهاي کيفي آب رودخانه گرگر با استفاده از مدل AQUATOX :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
نگار فتحی – دانشگاه آزاد اسلامی, واحد آبادان, گروه عمران, آبادان, ایران
محمد باقر رهنما – دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
رودخانه ها یکی از مهمترین منابع آب بخصوص در بخش تامین آب آشامیدنی به شمار می روند براساس مطالعات موجود, بار آلودگی رودخانه های ایران نیز به علت تخلیه فاضلاب های گوناگون در سال های اخیر, افزایش پیدا کرده است. مدلسازی کیفی جریان رودخانه ها با صرف کمترین زمان و هزینه , نتایج با ارزشی را برای مطالعه و پیش بینی کیفیت آب درآینده دراختیار ما قرار می دهد . در این تحقیق از مدل AQUATOX,ب رای بررسی و مدلسازی پارامترهای کیفیت شامل نیترات, فسفات و TSS در بخشی از رودخانه کارون حد فاصل بین ایستگاه شوشتر تا بندقیر( رودخانه گرگر) استفاده گردید.در این راستا, مدل برای یک دوره پنج ساله اجرا گردید. سپس, کالیبراسیون و صحت سنجی بر روی مدل صورت گرفت. صحت سنجی مدل در طی یک دوره یک ساله انجام و اختلاف بین مقادیر حاصل از مدلسازی و اندازه گیری شده با استفاده از روشهای آماری, بررسی گردید. نتایج نشان داد که مقادیر خطا برای دو پارامتر نیترات و فسفات قابل قبول می باشد که در بین این دو پارامتر, مدل, فسفات را با دقت بالاتری در طی دوره صحت سنجی شبیه سازی نموده است. در نهایت از مدل برای پیش بینی وضعیت کیفیت آب رودخانه گرگر طی یک سال آینده استفاده شد.نتایج نشان داد که تحت شرایط حاکم طی یک سال آتی تغییر چندانی در وضعیت کیفی پارامترهای مختلف مشاهده نمی شود.

لینک کمکی