مقاله بررسي و مقايسه مدل شبکه عصبي و شبکه عصبي- موجکي در پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي: دشت نمدان استان فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و مقايسه مدل شبکه عصبي و شبکه عصبي- موجکي در پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي: دشت نمدان استان فارس) :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
الهام رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری, دانشگاه یزد
حسین ملکی نژاد – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:
منابع آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع آب به شمار می روند. برای آگاهی ازوضعیت این منابع لازم است پیش بینی دقیقی از نوسانات سطح آب انجام شود. همزمان با گسترش استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی, استفاده از آنالیز موجک در زمینه هیدروژئولوژی نیز مطرح گردیده است. در این تحقیق از یک مدل ترکیبی جدید تحت عنوان شبکه عصبی- موجکی استفاده شده است. برای مدل سازی,اطلاعات سطح آب زیرزمینی درطی سال های 2013-1996 مورداستفاده قرارگرفت. در مدل شبکه عصبی موجکی داده ها ابتدا توسط آنالیز موجک تجزیه شده و سپس وارد شبکه عصبی مصنوعی می شود. بهترین مدل سازی از روش تبدیل موجک گسسته, با موجکهای rbio3.9 و bior4.4 و با شبکه عصبی FNN-LM به دست آمد. نتایج نشان می دهد هر دو مدل توانایی خوبی در پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دارند.

لینک کمکی