مقاله نگاهي به مراکز علمي و مجلات آموزشي چند فرهنگي در قاره هاي اروپا ،آسيا و افريقا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاهي به مراکز علمي و مجلات آموزشي چند فرهنگي در قاره هاي اروپا ,آسيا و افريقا :


محل انتشار: همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
پرویز راد – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد ارومیه, سرگروه استاانی گروههای آموزشی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
هلاله شجاعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی نقده
فوزیه راد – دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه پیام نور مهاباد

چکیده:
تفاوت های قومی و فرهنگی و زبانی منبعی از نوآوری و چندگانگی در سبک زندگی, ادب و هنر, روابط اجتماعی, قوانین مدنی, آرمانها و باورهای مردمی در طول ت اریخ بوده است. دیدگاه های قشری و سطحی نگر سعی کرده اند تفاوتهای فرهنگی را مسئله ای بی ارزش و کم اهمیت تلقی نمایند. اما دلایل متعدد تاریخی و فرهنگی روز به روز بر اهمیت توجه به گسترش چند فرهنگی را برای تحکیم مبانی چند فرهنگی افزوده اند. م قوله نژاد, قومیت, و فرهنگ امروزه معنای بسیار وسیعتر و دقیق تر از مفاهیم سنتی این اصطلاحات را به خود گرفته و مفهوم نژاد که در گذشته به توارث ژنتیکی و ویژگی های زیستی گروه های خاصی اطلاق می شد امروزه ارزش های فرهنگی را نیز در بر می گیرد. (کلیتکه, 14, 1380) بری و لاپونس (لطف آبادی, 1374, 340) دلایل بروز تعارضات قومی و فرهنگی در جوامع پیشرفته را جهانی سازی, تضعیف دولت های بزرگ و تشکیل اتحادیه های تجاری و بازارهای فوق ملی, تفاوت عظیم رشد جمعیت در شمال و جنوب ذکر کرده است و اظهار داشته اند که کشورهای پیشرفته به تجربه دریافته اند که باید تعارضات طبقاتی جامعه را تغییر دهند و در مجاور دیگر چون علایق قومی به جریان اندازند. با توجه به اهمیت مسئله چند فرهنگی محقق به بررسی انجمن ها, مراکز تحقیقاتی و مجلات معتبر فرهنگی در قاره اروپا, امریکا و آسیا و فعالیت های علمی این مراکز به روش اسنادی پرداخته است.

لینک کمکی