مقاله ارزيابي منابع آبهاي زيرزميني دشت خانميرزا و اجراي طرح هاي مديريت منابع آب با استفاده از مدل WEAP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي منابع آبهاي زيرزميني دشت خانميرزا و اجراي طرح هاي مديريت منابع آب با استفاده از مدل WEAP :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
حسین ریاحی بنی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب , دانشگاه آزاد شیراز
حسین صمدی بروجنی – عضو هیئت علمی و رییس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:
یکی از معضلات منابع آب کشور, افت بیش از حد منابع زیرزمینی دشتهای کشور می باشد. از ابزارهای موثر در مدیریت و کنترل آبخوانها, مدلسازی می باشد. این تحقیق از مدل WEAP جهت ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت خانمیرزا واقح در استان چهارمحال و بختیاری در شرایط خشکسالی استفاده کرده و با انجام مدلسازی آبهای زیرزمینی سعی شده وضعیت آینده این دشت در سناریوهای مختلف برداشت آب از آبخوان مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که دشت مذکور با بیلان منفی مواجه است و همچنین برای تعادل بخشی به آبهای زیرزمینی دشت خانمیرزا لازم است میزان برداشت آب از آبخوان 60 درصد کاهش ایجاد کرد و در صورت عدم کاهش برداشت می بایست طرح انتقال آب از سولگان با ظرفیت انتقال حداقل 40 میلیون متر مکعب در سال اجرا گردد.هم چنین نتایج نشانگر این مسئله می بودند که بدون اجرای طرح انتقال آب, اجرای طرح های تغذیه مصنوعی با حجم تغذیه متوسط سالیانه 10 میلیون متر مکعب و آبیاری تحت فشار تاثیر چندانی بر بیلان منفی دشت نخواهد داشت.

لینک کمکی