مقاله بررسي ميزان درصد برداشت يون آهن (III) از پسابهاي صنعتي با استفاده از جلبک کلپومنيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان درصد برداشت يون آهن (III) از پسابهاي صنعتي با استفاده از جلبک کلپومنيا :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
محمد ژولانژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی فرآیند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا,گروه مهندسی شیمی,دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا,شهر
محمدحسن وکیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا-اصفهان,شهرضا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی شیمی

چکیده:
استفاده از جلبک ها یکی ازروش های استانداردوقابل قبول در سطح جهان است که درجهت تصفیه پساب های صنعتی ازآن استفاده می شود.هدف از انجام این پژوهش نیز استفاده از جلبک کلپومنیا در حذف یون آهن (III) از پسابهای صنعتی می باشد .در این پژوهش پس از نمونه برداری از پساب , میزان درصد برداشت یون آهن (III) از پسابهای صنعتی با استفاده از جلبک کلپومنیا مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش از زمان 90 دقیقه به بعد افزایش قابل ملاحظه ای در میزان درصد برداشت یون آهن (III) مشاهده نگردید ,بنابراین به عنوانزمان تعادل تعیین گردید.

لینک کمکی