مقاله امکان سنجي پياده سازي سيستم دورکاري در شرکت ملي صنايع مس ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله امکان سنجي پياده سازي سيستم دورکاري در شرکت ملي صنايع مس ايران :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
عادل سلیمانی نژاد – استادیار بخش علم اطلاعات دانشگاه شهید باهنر کرمان
طاهره ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی, گرایش سیستم اطلاعاتی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
مهسا حسینی – دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی, دانشگاه فرهنگیان پردیس شهی باهنر کرمان

چکیده:
دورکاری یکی از قابلیت های مهم فن آوری اطلاعات می باشد. به عنوان یک راه حل جدی جهت حل معضلات ترافیک شهری, آلودگی هوا, سرعت در انجام امور اداری – اجتماعی و رفاه بیشتر محسوب می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم دورکاری در شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد. برای این منظور یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس قابلیت نرم افزاری, سخت افزاری, زیرساختهای ارتباطی و تدوین برنامه نظام مندی طراحی گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی شامل نمودارها و روش آمار استنباطی از قابلیت آزمون های ویل کاکسون و Topssis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و این تایج حاصل شد که شرکت ملی صنایع مس ایران از قابلیت های نرم افزاری و زیرساختهای ارتباطی لازم جهت پیاده سازی سیستم دورکاری نظام مند هم در وضعی مطلوبی قرار ندارد. و در نهایت اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران امکان پیاده سازی سیستم دورکاری را ندارد.

لینک کمکی