مقاله بررسي و مقايسه نتايج آزمايشگاهي انتقال نانوذرات اکسيدآهن (Fe3O4) تثبيت شده با پلي اکريليک اسيد با حل عددي معادله انتقال جابه جايي پراکندگي متناظر با شرايط آزمايش در يک محيط متخلخل يک بعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی