مقاله مطالعه تحليلي تأثير چشمه اتصال بر عملکرد لرزه اي اتصال صلب تقويت شده با لچکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه تحليلي تأثير چشمه اتصال بر عملکرد لرزه اي اتصال صلب تقويت شده با لچکي :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
فرزانه قلمزن اصفهان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
نادر فنائی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده:
یکی از انواع اتصال صلب در قاب های خمشی, اتصالاتی هستند که بااستفاده از ورق های پوششی وورق های لچکی اجرا می شوند. این مقاله تأثیر مقاومت چشمه اتصال و همچنین وجود ورق هایپیوستگی را بر عملکرد لرزه ای این نوع اتصال با استفاده از آنالیز المان محدود در نرم افزار آباکوس مطالعهمی کند. منحنی هیسترزیس اتصال و چشمه اتصال برای حالت های مختلف چشمه اتصال ارائه شده ومحل تشکیل مفصل پلاستیک با توجه به کرنش پلاستیک معادل اتصال به دست آمده است. مشاهده شد کهدر صورت وجود ورق های پیوستگی, انرژی جذب شده توسط اتصال به مقدار زیادی افزایش می یابد درحالی که چرخش چشمه اتصال به شدت کاهش می یابد. در صورت نبود ورق های پیوستگی, دورانپلاستیک در چشمه اتصال ایجاد شده و با توجه به کانتور کرنش پلاستیک معادل, در جان ستون در محلاتصال بال تیر و ورق های لچکی داخلی به ستون کرنش های پلاستیک در چشمه اتصال ایجاد شده است.

لینک کمکی